แทนซาเนียได้ตัดสินจำคุก Yang Fenglan นักธุรกิจหญิงชาวจีนชื่อเล่นว่า “Ivory Queen” เป็นเวลา 15 ปีในคุกเพราะลักลอบเขี้ยวช้างหลายร้อยตัว ยางถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติการหนึ่งในแหวนงาช้างลักลอบขนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของแอฟริการับผิดชอบในการลักลอบเขี้ยวช้างจำนวน 400 ล้านเหรียญ จากช้าง 400 ตัว ชายชาวแทนซาเนียสองคนถูกพบว่ามีความผิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในวงแหวน

การลักลอบล่างาช้างนั้นทำให้ประชากรช้างแอฟริกาลดลง 20% ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ซึ่งเป็นองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกกล่าวว่าประชากรช้างแอฟริกาลดลงเหลือ 415,000 คนลดลงจาก 110,000 คนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาอันเป็นผลมาจากการรุกล้ำการค้าที่ผิดกฎหมายนั้นเกิดขึ้นจากความต้องการของจีนและเอเชียตะวันออกซึ่งมีการใช้งาช้างเพื่อผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ ยางถูกตัดสินลงโทษในข้อหาเกี่ยวกับการลักลอบขนงาช้างประมาณ 800 ชิ้นระหว่างปี 2000 ถึง 2014 จากแทนซาเนียไปจนถึงตะวันออกไกล