การตรวจสอบย้อนกลับความสามารถในการติดตามรายละเอียดสินค้าจากแหล่งกำเนิดสินค้าไปยังผู้บริโภคเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยการนำความโปร่งใสไปสู่ระบบทั้งหมด ในอนาคตไทยยูเนี่ยนมีเป้าหมายที่จะช่วยประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาความท้าทายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2015

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ให้ประเทศไทยเรียกว่า “ใบเหลือง” สำหรับการประมงที่ผิดกฎหมายไม่รายงานและไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ (IUU) นอกจากนี้สถานะของไทยในรายงานการค้ามนุษย์ (TIP) ฉบับล่าสุดของประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับการอัปเกรดเป็นระดับ 2 ในเดือนมิถุนายนปีนี้เนื่องจากความพยายามในการต่อต้านการเป็นทาสสมัยใหม่