การสร้างอ่างเก็บน้ำใหม่มากมายและเพิ่มความสามารถในการจัดเก็บทั้งหมดทั่วประเทศเป็นมากกว่า 16 พันล้านลูกบาศก์เมตรและขยายพื้นที่ชลประทานเป็น 3 ล้านไร่ สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้คนในพื้นที่ชลประทานใหม่สามารถขยายฟาร์มของพวกเขาและเพิ่มรายได้ของพวกเขาในขณะเดียวกันก็มั่นใจได้ว่าพวกเขาจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและภัยแล้งน้อยลง

ตามรายงานก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการกรมชลประทานนายทองพลกองคงจุนเปิดเผยว่ากรมชลประทานมีแผนที่จะก่อสร้างโครงการชลประทานใหม่ที่เหลืออีก 239 โครงการในปีนี้ ในตอนท้ายของปี 2561 ฝ่ายก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน 2,860 จากจำนวนโครงการที่วางแผนไว้ทั้งหมด 3,099 โครงการ ทองพลวัตยังกล่าวอีกว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการน้ำในปี 2562-2566 กรมชลประทานจะจัดลำดับความสำคัญ 10 โครงการขนาดใหญ่มูลค่ากว่า 500,000 ล้านบาทเช่นโครงการผันน้ำโขง – เลย – ชี – มัน กรมจะส่งโครงการเหล่านี้ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเร็ว ๆ นี้